Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi cam kết giữ bí mật thông tin mà khách hàng cung cấp. Khi quý khách hàng đặt mua sản phẩm trên web sanphamhanquoc.net quý khách đã đồng ý với các điều khoản chính sách bảo mật chúng tôi đã nêu tại đây.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Sanphamhanquoc.net được quản lý và vận hành bởi Sản Phẩm Hàn Quốc. Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

Những thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật, chỉ công khai khi có sự đồng ý của khách hàng.

Những thông tin chúng tôi thu thập gồm có:

– Họ và tên
– Địa chỉ
– Số điện thoại
– Email liên lạc (Nếu có)

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật một không chia sẽ với bất kỳ ai.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên sanphamhanquoc.net được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sanphamhanquoc.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, sanphamhanquoc.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Ban quản trị sanphamhanquoc.net yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị sanphamhanquoc.net không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

– Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của sanphamhanquoc.net chỉ được áp dụng tại địa chỉ website sanphamhanquoc.net. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại sanphamhanquoc.net

Cập nhật mới nhất ngày 17 tháng 09 năm 2020.